Koło Naukowe Socjologów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Studenckie Koło Naukowe Socjologów Uniwersytetu Rzeszowskiego (SKNS UR) funkcjonujące przy Instytucie Nauk Socjologicznych UR (INS UR) zrzesza studentów, którzy chcieliby aktywnie uczestniczyć w życiu Uczelni, poszerzyć swoją wiedzę, zdobyć dodatkowe umiejętności praktyczne, rozwijać kreatywność oraz partycypować w tworzeniu i animowaniu szeroko rozumianej kultury studenckiej.

Działalność SKNS UR, dzięki zaangażowaniu jego członków, od lat cechuje się dużą dynamiką. W toku jego funkcjonowania studenci zrealizowali wiele empirycznych badań naukowych, zarówno w ramach realizacji własnych projektów badawczych, jak i w wymiarze komercyjnym (na zamówienie instytucji zewnętrznych). W ramach działalności koła przeprowadzono m.in. następujące badania:

· komercyjne badania empiryczne na zlecenie firmy Goodrich Aerospace Poland w Krośnie (kwiecień 2015 r.),

· komercyjne badania empiryczne na zlecenie Urzędu Miasta Krosna (2015 r.),

· komercyjne badania empiryczne dotyczące opinii mieszkańców Krosna na temat jakości życia w mieście na zamówienie firmy Goodrich Aerospace Poland (listopad 2016 r.),

· komercyjne badania empiryczne na zamówienie Urzędu Miasta Krosna (grudzień 2017 r.),

· komercyjne badania empiryczne na zamówienie Urzędu Miasta Rzeszowa dotyczące opinii mieszkańców na temat funkcjonowania osiedli dołączonych do Rzeszowa po 2006 r. (kwiecień/maj 2017 r.),

· badania dla MGOK w Tyczynie (styczeń/marzec 2018 r.),

· badania „Ocena jakości kształcenia na Instytucie Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego” (maj/czerwiec 2019, współuczestnictwo).

W latach 2020-2021 przeprowadzono operacjonalizację projektu badawczego nt. „Młodzież Podkarpacia: aspiracje, potrzeby, problemy”. W latach 2021-2022 przeprowadzono eksplikację i operacjonalizację badań pt. „Współpraca organizacji pozarządowych w Rzeszowie z władzami miasta” (obecnie trwają prace nad realizacją badań).

W ramach działalności SKNS UR organizowane są konferencje naukowe, a jego przedstawiciele biorą udział – jako uczestnicy bierni oraz prelegenci – w licznych konferencjach w innych ośrodkach naukowych w Polsce oraz za granicą. Członkowie koła zorganizowali konferencję naukową nt. „Nowe media i informatyka społeczna. Świat (po) rewolucji cyfrowej” (24 maja 2017 r., INS UR), konferencję naukową nt. „Świat (po) rewolucji cyfrowej (2)” (13 grudnia 2017 r., INS UR) oraz konferencję naukową nt. „Technopol, super-państwa, nowe tożsamości – systemy społeczne w zglobalizowanym świecie” (7 maja 2019 r., INS UR). Studenci wzięli również udział w następujących konferencjach i wydarzeniach naukowych:

- „Dniach Społecznych” (16-17 marca 2015 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski),

- VII Kongresie Młodej Socjologii (22 kwietnia 2016 r., Uniwersytet Jagielloński),

- konferencji „Social and ethical dimmensions of changes” (6 maja 2016 r., Uniwersytet Rzeszowski),

- konferencji „Socjologia jedzenia” (9 czerwca 2016 r., Uniwersytet Rzeszowski),

- konferencji „Psychologia wobec problemów współczesnego świata” (26 kwietnia 2017 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski),

- VIII Kongresie Młodej Socjologii (19 maja 2017 r., Uniwersytet Jagielloński),

- I Międzynarodowym Kongresie Praw Człowieka (19 maja 2018 r., Uniwersytet Rzeszowski),

- Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nowa Socjalna Edukacja Człowieka” (6 listopada 2018 r., Uniwersytet Preszowski);

- Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Cross-Cultural Perspectives of PhD Students and Their Preparation with Focus on Diversity and Interdisciplinarity” (7 listopada 2018 r., Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu);

- Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Młodzi o sporcie” (10 kwietnia 2019 r., Uniwersytet Jagielloński);

- IX Kongresie Młodej Socjologii (3 kwietnia 2018 r., Uniwersytet Jagielloński);

- X Kongresie Młodej Socjologii (11 kwietnia 2019 r., Uniwersytet Jagielloński);

- Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Poczuj, zobacz, usłysz – zmysły a społeczeństwo” (26 kwietnia 2019 r., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

Rezultatem działalności naukowej członków SKNS UR są publikacje naukowe wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2018 r. opublikowano książkę pod redakcją Agaty Kotowskiej pt. Świat (po)cyfrowej rewolucji. W kręgu analiz socjologicznych, zawierającą artykuły członków SKNS UR. W 2021 r. wydana została książka pod redakcją Agaty Kotowskiej pt. Perspektywy człowieka ponowoczesnego – wokół wybranych zagadnień, zawierająca artykuły członków koła naukowego.

Przyczynek do badań stanowią również organizowane przez Koło wyjazdy naukowe, które posiadają ponadto walor poznawczy oraz integracyjny. Od roku 2016 zorganizowano następujące obozy naukowe: 9-11 maja 2016 r. w Zakopanem, 13-15 grudnia 2016 r. we Wrocławiu, 14-16 grudnia 2017 r. w Zakopanem, 8-10 maja 2018 r. w Kazimierzu Dolnym.

Członkowie SKNS UR aktywnie włączają się również w działalność promującą UR oraz INS przez uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach popularyzatorskich. Uczestniczyli m.in. w targach edukacyjnych Salon Maturzystów Perspektywy 2017, które odbyły się w dniach 20-21 września 2017 r. na terenie Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz w II Targach Edukacyjnych dla szkół wyższych, które miały miejsce 31 stycznia 2019 r. w VI LO w Rzeszowie. Studenci podejmują także inne prace organizacyjne. W ramach współpracy z firmą Exacto Public Relations z Rzeszowa współpracowali przy realizacji ogólnopolskiego Kongresu Profesjonalistów Public Relations 2015

(Rzeszów, 23-24 kwietnia 2015 r.). W 2018 r. członkowie SKNS UR cyklicznie prowadzili audycję w Akademickim Radiu Uniwersytetu Rzeszowskiego Feniks.fm.