Kandydat

 

Zasady rekrutacji na SOCJOLOGIĘ:
/kandydat/rekrutacja-20242025/studia-i-stopnia-oraz-jednolite-magisterskie---zas/socjologia

 

Zasady rekrutacji na PRACĘ SOCJALNĄ:
 
Od roku akademickiego 2024/2025 nasze kierunki zostały wzbogacone o nowe specjalności:
 
SOCJOLOGIA
Studia I-go stopnia
- Cybersocjologia
- Badanie rynku i opinii publicznej
- Administracja publiczna i rozwój regionalny
 
Studia II-go stopnia
- Socjologia wsparcia psychicznego
- Analiza rynku i zachowań konsumenckich
- Zarządzanie zasobami ludzkimi
 
PRACA SOCJALNA
Studia I-go stopnia
- Praca z osobą i rodziną w kryzysie
- Promocja i edukacja zdrowotna
 
Studia II-go stopnia
- Manager wsparcia psychicznego
- Zarządzanie usługami społecznymi
 
Ulotka - Socjologia Ulotka - Socjologia
 
 
Psychoterapeuta

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 czerwca 2023 r. - zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - absolwenci studiów magisterskich na kierunkach SOCJOLOGIA oraz PRACA SOCJALNA mogą ubiegać się o otrzymanie certyfikatu PSYCHOTERAPEUTY, po ukończeniu szkolenia podyplomowego w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych i zdaniu egzaminu przeprowadzonego przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego.  

 
plakat_2_zas_rek.jpg [424.30 KB] Prezentacja UR (1).png [1.13 MB]