Aktualności

Filtruj wyniki

W dniach 1 - 6 kwietnia 2021 r. sekretariat INS będzie nieczynny.

Ostatnia edycja wpisu: 10.03.2021. KONFERENCJA NAUKOWA SPOŁECZEŃSTWO W CZASIE PANDEMII. WYZWANIA DLA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I  PRACY SOCJALNEJ w dniu 16 marca 2021 r.

Ogłoszenie wyborcze kolegialnej komisji wyborczej kolegium nauk społecznych wyborach do Rady Naukowej Kolegium Nauk Społecznych z dyscypliny naukowej „nauki socjologiczne”

Harmonogramy zajęć oraz wszystkie informacje związane z tokiem studiów dostępne są na stronie Kolegium Nauk Społecznych (zakładka STUDENT).