Aktualności

Filtruj wyniki

Absolwentki drugiego stopnia pracy socjalnej Instytutu Nauk Socjologicznych UR: mgr Joanna Drozd, mgr Joanna Krokowska i mgr Monika Sondej, zostały podczas uroczystej immatrykulacji w Kolegium Nauk Społecznych nagrodzone Dyplomem Uznania Dziekana dla absolwenta Kolegium Nauk Społecznych, za bardzo dobre wyniki w nauce, wysokiej jakości prace magisterskie oraz aktywność naukową i społeczną. Promotorem prac wyróżnionych Studentek jest ks. dr hab. Witold Jedynak prof. UR. 

Uprzejmie Państwa zapraszamy do rekrutacji na XV EDYCJĘ Kursu Szkolenie specjalizacyjne z zakresu ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ. Jego ukończenie daje uprawnienia do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

IX PODKARPACKIE SEMINARIUM O POLITYCE SPOŁECZNEJ - PLAKAT
IX PODKARPACKIE SEMINARIUM O POLITYCE SPOŁECZNEJ - PLAKAT