Aktualności

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 czerwca 2023 r. - absolwenci studiów magisterskich na kierunkach SOCJOLOGIA oraz PRACA SOCJALNA mogą ubiegać się o otrzymanie certyfikatu PSYCHOTERAPEUTY

Psychoterapeuta

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 czerwca 2023 r. - zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - absolwenci studiów magisterskich na kierunkach SOCJOLOGIA oraz PRACA SOCJALNA mogą ubiegać się o otrzymanie certyfikatu PSYCHOTERAPEUTY, po ukończeniu szkolenia podyplomowego w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych i zdaniu egzaminu przeprowadzonego przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego.  

 

Odpowiednie akty prawne znajdują się w poniższych załącznikach:  

wstecz