Aktualności

ZARZĄDZENIE NR 28/2020 W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA "KORONAWIRUSOWI"

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z zarządzeniem nr 28/2020 z dnia 16.03.2020 Rektora UR w
sprawie: zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród
społeczności Uniwersytetu Rzeszowskiego (praca zdalna, dyżury) oraz
informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego uprzejmie informuję, że sekretariat Instytutu Nauk
Socjologicznych będzie pracował w trybie zdalnym. Pracownicy
sekretariatu INS zostali zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na
terenie UR do odwołania. Niemniej jednak pracownicy sekretariatu
pozostają w stałym kontakcie mail-owym.

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor INS
Ks. dr hab. Witold Jedynak, prof. UR

wstecz