Aktualności

W dniu 15 lutego 2024r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. Sławomira Bździucha

W dniu 15 lutego 2024r. o godz. 10:00 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Sławomira Bździucha na temat:

"Znaczenie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla rozwoju kapitału ludzkiego i kapitału społecznego
wśród studentów rzeszowskich uczelni (Studium socjologiczne)"

 

Promotor: dr hab. Maciej Gitling, prof. UR

 

Recenzenci:

                   dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

                   dr hab. Marek Niezabitowski, prof. PŚ - Politechnika Śląska w Gliwicach

 

wstecz