Aktualności

Prof. dr hab. Jolanta Szempruch z Kolegium Nauk Społecznych została ponownie wybrana do Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk – na kadencję 2024-2028.

Pani Profesor jest znanym autorytetem z dziedziny socjologii edukacji, pedeutologii, teorii szkoły, polityki społecznej i oświatowej. Realizowała wiele projektów naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Obecnie uczestniczy w międzynarodowym projekcie naukowym Cooperation partnerships in school education. Wydała wiele monografii i artykułów naukowych w Polsce i za granicą. Jest organizatorką konferencji naukowych, w tym cyklicznych konferencji międzynarodowych Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości oraz Szkoły Pedeutologicznej funkcjonującej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi z Polski i z zagranicy.

wstecz