Nadane stopnie doktora

dr Ewa Piechowska-Gremplica

Data nadania stopnia doktora: 14.03.2024 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: socjologiczne

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Codzienne życie seniorów w Polsce i Gruzji na przykładzie wybranych społeczności wiejskich”

Promotor:
dr hab. Krystyna Leśniak–Moczuk, prof. UR

Promotor pomocniczy:
dr Tadeusz Kowalewski, Akademia Łomżyńska

Recenzenci:

prof. dr hab. Kazimiera Wódz, Akademia WSB
dr hab. Monika Adamczyk, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Link do streszczenia

dr Sławomir Bździuch

Data nadania stopnia doktora: 14.03.2024 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki socjologiczne

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Znaczenie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla rozwoju kapitału ludzkiego i kapitału społecznego wśród studentów rzeszowskich uczelni (Studium socjologiczne)”

Promotor:
dr hab. Maciej Gitling, prof. UR

Recenzenci:
dr hab. Marek Niezabitowski, prof. PŚ, Politechnika Śląska
dr hab. Krzysztof Czekaj, Uniwersytet Łódzki

Link do streszczenia

dr Grzegorz Załęski

Data nadania stopnia doktora: 14.03.2024 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: pedagogika

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Funkcjonowanie poznawcze młodzieży szkolnej grającej w gry wideo jako komponent postawy uczenia się"

Promotor:
dr hab. Wojciech Walat, prof. UR

Promotor pomocniczy:
dr inż. Tomasz Warchoł

Recenzenci:

Doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D., Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu
dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. Henryk Noga, prof. UKEN, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Link do streszczenia

dr Kamil Augustyn

Data nadania stopnia doktora: 18.01.2024 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Relacje między kreatywnością pracowników a efektywnością ekonomiczną przedsiębiorstw”

Promotor:
dr hab. Stanisław Ślusarczyk, prof. PRz

Promotor pomocniczy:
dr hab. Barbara Fura, prof. UR

Recenzenci:

prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Irena Łącka, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Link do streszczenia

dr Joanna Niewiadomska-Kocik

Data nadania stopnia doktora: 18.01.2024 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki socjologiczne

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Funkcje społeczne muzyki. Analiza socjologiczna działań pilotażowych w szkołach muzycznych w latach 2012-2016”

Promotor:
dr hab. Krystyna Leśniak–Moczuk, prof. UR

Recenzenci:

prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Wiesław Tadeusz Popławski, prof. PB, Politechnika Białostocka
dr hab. Mariusz Zemło, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

Link do streszczenia

dr Marta Kisała-Bednarz

Data nadania stopnia doktora: 18.01.2024 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki socjologiczne

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Pamięć przeszłości a tożsamość narracyjna byłych mieszkańców nieistniejących miejscowości w województwie podkarpackim oraz ich potomków”

Promotor:
dr hab. Magdalena Żardecka, prof. UR

Recenzenci:

prof. dr hab. Kaja Kaźmierska, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Andrzej Szpociński, Polska Akademia Nauk
prof. dr hab. Piotr Tadeusz Kwiatkowski, Uniwersytet SWPS

Link do streszczenia

dr Iryna Drozd

Data nadania stopnia doktora: 07.12.2023 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki socjologiczne

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Opieka nad osobą chorą psychicznie w biografii opiekuna rodzinnego w Polsce i na Ukrainie”

Promotor:
dr hab. Beata Szluz, prof. UR

Recenzenci:

dr hab. Marek Rymsza, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Iwona Taranowicz, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

Link do streszczenia

dr Małgorzata Krzeszowska

Data nadania stopnia doktora: 07.12.2023 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Uwarunkowania konsumpcji pozaszkolnych usług edukacyjnych dla młodzieży na przykładzie województwa podkarpackiego”

Promotor:
dr hab. Wiesława Kuźniar, prof. UR

Promotor pomocniczy:
dr Tomasz Surmacz

Recenzenci:

prof. dr hab. Iga Rudawska, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Link do streszczenia

dr Karol Piękoś

Data nadania stopnia doktora: 23.11.2023 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Instytucja stanu nadzwyczajnego w polskiej praktyce politycznej”

Promotor:
dr hab. Radosław Grabowski, prof. UR

Promotor pomocniczy:
dr Anna Pięta-Szawara

Recenzenci:

dr hab. Krzysztof Eckhardt, prof. WSPiA, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Małgorzata Podolak, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Link do streszczenia

dr Damian Wicherek

Data nadania stopnia doktora: 23.11.2023 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Weto ustawodawcze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w praktyce politycznej”

Promotor:
dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR

Promotor pomocniczy:
dr Dominik Szczepański

Recenzenci:

dr hab. Ryszard Balicki, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Jacek Zaleśny, Uniwersytet Warszawski

Link do streszczenia

dr Tomasz Lechowicz

Data nadania stopnia doktora: 05.10.2023 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Wpływ polityki monetarnej i mikroostrożnościowej na koniunkturę na rynku nieruchomości mieszkaniowych (przykład Polski i Wielkiej Brytanii)”

Promotor:
dr hab. Ryszard Kata, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Link do streszczenia

dr Mateusz Suchodolski

Data nadania stopnia doktora: 06.07.2023 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich Polski Wschodniej a migracje ludności - wzajemne relacje i skutki ekonomiczne”

Promotor:
prof. dr hab. Adam Czudec, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:
dr Ewa Kubejko-Polańska, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Wiesław Musiał, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Link do streszczenia

dr Kamila Tęcza

Data nadania stopnia doktora: 14.06.2023 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Imigracja ekonomiczna z Ukrainy do Polski i jej znaczenie dla równoważenia regionalnego rynku pracy na przykładzie województwa podkarpackiego”

Promotor:
dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:
dr Patrycja Żegleń, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

dr hab. Tomasz Bernat, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Marian Noga, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Link do streszczenia

dr Iwona Słota

Data nadania stopnia doktora: 18.05.2023 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki socjologiczne

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Tożsamość narodowa ukraińskich studentów studiujących w południowo–wschodniej Polsce”

Promotor:
prof. dr hab. Serhiy Troyan, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Sadowski, Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Link do streszczenia

dr Mirosław Czech

Data nadania stopnia doktora: 13.04.2023 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Via Carpatia w polityce transportowej Unii Europejskiej”

Promotor:
dr hab. Grzegorz Bonusiak, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

dr hab. Arkadiusz Adamczyk – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. Zbigniew Czachór – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Krzysztof Koźbiał, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński

Link do streszczenia

dr Wojciech Lasek

Data nadania stopnia doktora: 09.02.2023 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Podejmowanie w procesie karnym czynności dowodowych mających za swój przedmiot okoliczności objęte tajemnicą medyczną”

Promotor:
dr hab. Piotr Sowiński, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

dr hab. Ewa Kruk, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Maciej Rogalski – Uczelnia Łazarskiego

Link do streszczenia

dr Anna Kowal-Pawul

Data nadania stopnia doktora: 16.11.2022 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Ekonomiczne uwarunkowania i konsekwencje cyfryzacji podatku od towarów i usług w Polsce”

Promotor:
dr hab. Grzegorz Przekota – prof. Politechniki Koszalińskiej

Promotor pomocniczy:
dr Wojciech Lichota - Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

prof. dr hab. Anna Szelągowska – SGH w Warszawie
prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Adam Kopiński – Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Link do streszczenia

dr Rafał Pitera

Data nadania stopnia doktora: 16.11.2022 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych na rozwój społeczno-ekonomiczny województwa podkarpackiego”

Promotor:
Prof. dr hab. Jerzy Kitowski

Promotor pomocniczy:
dr Paulina Filip

Recenzenci:

prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Jerzy Węcławski, UMCS w Lublinie

Link do streszczenia

dr Małgorzata Pietrzycka

Data nadania stopnia doktora: 28.09.2022 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: pedagogika

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Cechy osobowe dyrektora a kultura organizacyjna przedszkola”

Promotor:
dr hab. Wojciech Walat, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:
dr Anna Pięta-Szawara

Recenzenci:

dr hab. Renata Tomaszewska, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr hab. Czesław Plewka, prof. ANS, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

Link do streszczenia

dr Mariusz Rudnik

Data nadania stopnia doktora: 29.06.2022 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Skuteczność marketingu politycznego w kampaniach na urząd Prezydenta RP w latach 1990-2015”

Promotor:
dr hab. Radosław Grabowski, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:
dr Adam Kruk

Recenzenci:
prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. Jacek Zaleśny, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Krzysztof Urbaniak, prof. UAM w Poznaniu

Link do streszczenia

dr Paweł Garbuzik

Data nadania stopnia doktora: 29.06.2022 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: pedagogika

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Postawy interpersonalne młodzieży wobec edukacji międzykulturowej”

Promotor:
dr hab. Mirosław Z. Babiarz, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:
dr hab. Maria Marta Urlińska, prof. AIK, Akademia Ignatianum w Krakowie
prof. dr hab. Ewa Wysocka, Uniwersytet Śląski

Link do streszczenia

dr Krzysztof Jamroży

Data nadania stopnia doktora: 19.05.2022 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki socjologiczne

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego w społeczeństwie obywatelskim na przykładzie województwa podkarpackiego”

Promotor:
ks. dr hab. Witold Jedynak, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:
dr Magdalena Pokrzywa, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:
dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UJD, Uniwersytet Humanistyczno–Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie
dr hab. Wiesław Tadeusz Popławski, prof. PB, Politechnika Białostocka

Link do streszczenia

dr Michał Gnap

Data nadania stopnia doktora: 20.04.2022 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Wpływ stosowanych metod na wiarygodność wyceny spółek giełdowych”

Promotor:
prof. dr hab. Jerzy Kitowski, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:
dr Wojciech Lichota, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:
Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Jan Komorowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Link do streszczenia

dr Marlena Pieniążek

Data nadania stopnia doktora: 17.03.2022 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: pedagogika

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Wolontariat studencki – oczekiwania a realizacje”

Promotor:
dr hab. Janusz Miąso, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:
dr Magda Urbańska, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:
dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. Adam Maj, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Link do streszczenia

dr Agata Sulikowska-Dejena

Data nadania stopnia doktora: 23.02.2022 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki socjologiczne

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Pola społeczne artystek i artystów sztuk wizualnych w województwie podkarpackim”

Promotor:
dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Recenzenci:

dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Paweł Możdzyński, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Paulina Rojek–Adamek, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Link do streszczenia

ks. dr Piotr Jaworski

Data nadania stopnia doktora: 23.02.2022 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: pedagogika

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Rola edukacji religijnej w procesie wychowawczym w gimnazjach Okręgu Szkolnego Krakowskiego w okresie II Rzeczypospolitej”

Promotor:
prof. dr hab. Roman Pelczar, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:
dr hab. Mariusz Ausz, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Jan Ryś, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr hab. Adam Solak, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Link do streszczenia

dr Patrycja Pater

Data nadania stopnia doktora: 20.01.2022 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: pedagogika

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Wybrane uwarunkowania działań inkluzyjnych podejmowanych przez pracowników uczelni wobec studentów z niepełnosprawnością”

Promotor:
dr hab. Wojciech Walat, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:
dr Aleksandra Mach, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:
prof. dr hab. Janusz Kirenko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Link do streszczenia

dr Anna Englert-Bator

Data nadania stopnia doktora: 20.01.2022 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: pedagogika

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Postawy studentów wobec naruszania uczciwości akademickiej”

Promotor:
dr hab. Wojciech Walat, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:
dr Anna Wańczyk-Welc, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:
prof. dr hab. Beata Przyborowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Link do streszczenia

dr Barbara Skawina

Data nadania stopnia doktora: 17.12.2021 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki socjologiczne

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Przystosowanie społeczne osób z autyzmem lub zespołem Aspergera. Analiza socjologiczna”.

Promotor:
dr hab. Andrzej Lipczyński, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:
dr Wojciech Broszkiewicz

Recenzenci:

prof. dr hab. Zofia Kawczyńska–Butrym, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Jarosław Barański, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Link do streszczenia

dr Beata Bachurska

Data nadania stopnia doktora: 9.12.2021 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Referendarz sądowy w postępowaniu karnym”

Promotor:
dr hab. Piotr Sowiński, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:
dr hab. Ewa Kruk, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Radosław Olszewski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Link do streszczenia

dr Beata Jamrógiewicz

Data nadania stopnia doktora: 09.12.2021 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki socjologiczne

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Świat społeczny twórców sztuki z chorobą Parkinsona”

Promotor:
dr hab. Beata Szluz, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

dr hab. Dobroniega Głębocka, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Sabina Pawlas–Czyż, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Link do streszczenia

dr Piotr Karaś

Data nadania stopnia doktora: 18.11.2021 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: pedagogika

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Wykorzystanie platform e-learningowych w szkołach ponadpodstawowych. Stan aktualny i perspektywy rozwoju”

Promotor:
dr hab. Marta Wrońska, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:
dr Jakub Czopek, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:
dr hab. inż. Janusz Morbitzer, prof. AWSB, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
dr hab. Paweł Topol, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Link do streszczenia

dr Maria Kuzin

Data nadania stopnia doktora: 20.10.2021 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: pedagogika

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Uwarunkowania autorytetu współczesnego nauczyciela w perspektywie narracyjnej”

Promotor:
dr hab. Wojciech Walat, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:
prof. dr hab. Wanda Dróżka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

Link do streszczenia

dr Marek Tomczuk

Data nadania stopnia doktora: 20.10.2021 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Rola inwestycji w rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce”

Promotor:
dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:
dr Marek Cierpiał–Wolan, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:
Prof. dr hab. Adam Noga, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Marian Żukowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Link do streszczenia

dr Bogumił Jedynak

Data nadania stopnia doktora: 07.07.2021 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki socjologiczne

Tytuł rozprawy doktorskiej:

„Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu Dąbrowa Tarnowska. Studium socjologiczno-kryminologiczne”.

Promotor:
dr hab. Eugeniusz Moczuk, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska

Promotor pomocniczy:
dr Hanna Sommer, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska

Recenzenci:
dr hab. Mariusz Jędrzejko, prof. WSBiP, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
dr hab. Jan Maciejewski, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

Link do streszczenia

dr Anna Baracz

Data nadania stopnia doktora: 20.05.2021 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: pedagogika

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w powiecie puławskim w latach 1999 – 2016”

Promotor:
dr hab. Edmund Juśko, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:
dr hab. Andrzej Niedojadło, prof. Tarnowskiej Szkoły Wyższej
dr hab. Jan Ryś, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Link do streszczenia

dr inż. Tomasz Warchoł

Data nadania stopnia doktora: 24.02.2021 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: pedagogika

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Edukacja pozaformalna a wybrane rodzaje aktywności ucznia szkoły podstawowej”

Promotor:
dr hab. Wojciech Walat, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:
dr Danuta Morańska, Wyższa Szkoła Humanitas

Recenzenci:
dr hab. Elżbieta Perzycka, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Henryk Noga, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Link do streszczenia

dr Grzegorz Polański

Data nadania stopnia doktora: 24.02.2021 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: pedagogika

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Kompetencje społeczne osób pokolenia X i Y w kontekście mediatyzacji rzeczywistości”

Promotor:
dr hab. Janusz Miąso prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:
dr Magdalena Wasylewicz, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:
dr hab. Sławomir Chrost, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Link do streszczenia

dr inż. Krystian Tuczyński

Data nadania stopnia doktora: 21.01.2021 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: pedagogika

Tytuł rozprawy doktorskiej:
,,Postawy nauczycieli akademickich wobec e-learningu w szkole wyższej”

Promotor:
dr hab. Wojciech Walat, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:
dr Tomasz Warzocha, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:
dr hab. inż. Elżbieta Sałata, prof. UTH, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Link do streszczenia

dr Małgorzata Zatorska-Zoła

Data nadania stopnia doktora: 21.01.2021 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki socjologiczne

Tytuł rozprawy doktorskiej:
,,Świat społeczny Anonimowych Alkoholików''

Promotor:
dr hab. Andrzej Lipczyński, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

Recenzenci:
dr hab. Adam Bartoszek, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
dr hab. Marek Niezabitkowski, prof. PŚ, Politechnika Śląska

Link do streszczenia

dr Rafał Waśko

Data nadania stopnia doktora: 18.09.2020 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki socjologiczne

Tytuł rozprawy doktorskiej:
,,Efekty trzeciej osoby a wpływ przekazów medialnych na podstawie opinii studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego"

Promotor:
dr hab. Zbigniew Rykiel, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:
dr Krzysztof Piróg

Recenzenci:

prof. dr hab. Tomasz Goban–Klas, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Kazimierz Krzysztofek, prof. SWPS, Uniwersytet SWPS w Warszawie

Link do streszczenia

dr Monika Zielińska

Data nadania stopnia doktora: 06.07.2020 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: pedagogika

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Deklarowany a realizowany styl nauczania nauczycieli szkół podstawowych”

Promotor:
dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:
dr Bożena Dusza, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:
prof. dr hab. Stanisław Dylak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Link do streszczenia

dr Iwona Rzeszutek

Data nadania stopnia doktora: 12.03.2020 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki socjologiczne

Tytuł rozprawy doktorskiej:
,,Rola komunikacji interpersonalnej w integracji pracowniczej (Studium socjologiczne na przykładzie wybranych organizacji województwa podkarpackiego)"

Promotor:
dr hab. Maciej Gitling, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:
dr hab. Jadwiga Mazur, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
dr hab. Stanisław Witold–Kłopot, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

Link do streszczenia

dr Kinga Sulejman

Data nadania stopnia doktora: 20.02.2020 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki socjologiczne

Tytuł rozprawy doktorskiej:
,,Partycypacja polityczna w biografiach kobiet na przykładzie samorządu terytorialnego"

Promotor:
dr hab. Beata Szluz, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

prof. dr hab. Anna Kwak, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Krystyna Slany, Uniwersytet Jagielloński

dr Mariola Kinal

Data nadania stopnia doktora: 21.11.2019 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki socjologiczne

Tytuł rozprawy doktorskiej:
,,Kultura organizacyjna w wybranych instytucjach oświatowych w Rzeszowie. Analiza socjologiczna."

Promotor:
dr hab. Zbigniew Rykiel, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:
dr hab. Ewa Malinowska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Jarosłąw Flis, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński