Kolegium Nauk Społecznych

Mamy zaszczyt poinformować, że na mocy uchwał nr 76/2024 oraz 77/2024 Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk z dnia 12 czerwca 2024 r., Pani Profesor Jolanta Szempruch została powołana na Członkinię Sekcji Pedagogika Pracy KNP oraz Sekcji Pedagogiki Szkoły KNP PAN na kadencję 2024 - 2027.

dr LL.M. Wojciech J. Kosior z Zakładu Prawa Rzymskiego ‒ otrzymał prestiżowe stypendium Fundacji Lanckorońskich, przyznawane przez Polską Akademię Umiejętności, na przeprowadzenie badań naukowych w Rzymie w 2025 roku.

12 lipca br. Pani prof. dr hab. Elżbieta Feret Prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych oraz dr Paweł Majka z Instytutu Nauk Prawnych gościli w murach naszego Uniwersytetu, grupę pracowników wraz z Dziekanem Wydziału Prawa Conf. univ. dr. Cristianem MIHEȘ Universitatea din Oradea.

W dniach 1-7 lipca br., w ramach Forum of German and Polish Universities of Administration odbyło się Polsko-Niemieckie Seminarium Studenckie „Administrative challenges related to persons from Ukraine under temporary protection”.

W dniu 20 czerwca 2024 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się seminarium naukowe „Modele polityki migracyjnej w wybranych państwach europejskich. Realia i perspektywy”, które było efektem realizowanego w Kolegium Nauk Społecznych projektu „Migranci z Ukrainy w województwie podkarpackim.