Kolegium Nauk Społecznych

16 lutego br., w Uniwersytecie Rzeszowskim mieliśmy okazję wspólnie z wyróżnionymi świętować jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu wspólnoty akademickiej.

W dniach 8.02.2024 – 9.02.2024 na Uniwersytecie Rzeszowskim miała miejsce wyjątkowa konferencja poświęcona pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W trakcie konferencji poruszona została tematyka systemów edukacji formalnej i nieformalnej w Polsce i na świecie, psychologicznych aspektów funkcjonowania dziecka w zmieniającej się rzeczywistości społecznej i edukacyjnej, edukacji artystycznej i jej oddziaływania na harmonijny rozwój dziecka, a także mediów w edukacji. 

Po raz drugi, tym razem w Rzeszowie, 29 stycznia 2024 roku, odbyło się II Seminarium doktorskie i podoktorskie Sekcji i Zespołu Pedagogiki Medialnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Już w dniach 8-9 lutego br., w budynku głównym Uniwersytetu Rzeszowskiego spotkają się badacze z całego świata z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych tematyką do wysłuchania prelekcji – uczestnictwo w obradach jest bezpłatne.