Stypendia zagraniczne DAAD w roku akademickim 2022/2023

DAAD od samego początku łączy ludzi i świat nauki. Ta  obecnie jedyna z najważniejszych na świecie organizacji wspierających międzynarodową wymianę akademicką powstała w 1925 roku. Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej jest wspólną organizują niemieckich szkół wyższych i ich studentów. Zakres działalności wykracza dalece poza przyznawanie stypendiów - DAAD aktywnie angażuje się w proces internacjonalizacji niemieckich uczelni, wspiera inicjatywy promujące germanistykę i język niemiecki za granicą, jak również współpracuje z państwami rozwijającymi się, inspirując głównych decydentów politycznych w zakresie nauki, oświaty i rozwoju.

DAAD oferuje stypendia dla:

studentów i absolwentów:

 • Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia
 • Dotacje na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich
 • Stypendia na studia typu Master dla kandydatów ze wszystkich kierunków
 • Stypendia na pobyty studyjne dla kandydatów z kierunków artystycznych
 • Język, historia oraz kultura mniejszości niemieckiej: stypendia na pobyty studyjne i badawcze

doktorantów i młodych naukowców:

 • Stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze (od 1 do 6 miesięcy)
 • Stypendia roczne na pobyty badawcze (od 7 do 12 miesięcy)
 • Stypendia na pobyty badawcze - studia doktoranckie w ramach polsko-niemieckiej opieki naukowej / w trybie cotutelle
 • DLR-DAAD Research Fellowships in the fields of Space, Aeronautics, Energy and Transportation Research
 • Postdoctoral Researchers International Mobility Experience (PRIME)
 • Język, historia oraz kultura mniejszości niemieckiej: stypendia na pobyty studyjne i badawcze

naukowców i nauczycieli akademickich:

 • Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich
 • Stypendia na staże artystyczne dla nauczycieli akademickich
 • DLR-DAAD Research Fellowships in the fields of Space, Aeronautics, Energy and Transportation Research
 • Wspólny program DAAD i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA): Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec
 • Język, historia oraz kultura mniejszości niemieckiej: stypendia na pobyty studyjne i badawcze

oraz dla byłych stypendystów

 

  Więcej informacji znajduje się tutaj: STYPENDIA DAAD .pdf