Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy 2023/2024

INFORMACJA  DLA STUDENTÓW

PRZYSTĘPUJĄCYCH  DO  EGZAMINU DYPLOMOWEGO (INŻYNIERSKIEGO/LICENCJACKIEGO/MAGISTERSKIEGO)

 W KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH

Aktualne wytyczne dotyczące pisania prac dyplomowych oraz wzór strony tytułowej pracy są umieszczone na stronie internetowej Kolegium Nauk Przyrodniczych w zakładce: student/kierunek studiów/egzaminy i prace dyplomowe/proces dyplomowania.

Informacje w sprawie procedury antyplagiatowej w Uniwersytecie Rzeszowskim znajdują się w Zarządzeniu nr 228/2021  Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 grudnia 2021 roku

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi informacjami i zastosowanie się do wytycznych.

MATERIAŁY DO POBRANIA