SKN Zrównoważonego Rozwoju

baner ZR.jpg [771.90 KB]

 

Działalność koła:

SKN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU zrzesza obecnie 40 studentów z kierunków Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, Rolnictwa oraz Ochrony Środowiska. Koło Naukowe działa przy Zakładzie Podstaw Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Działalność w/w Koła Naukowego ma na celu uzupełnienie edukacji dodatkowymi możliwościami samorozwoju, rozbudzenie zainteresowań pracą naukową oraz doskonalenie umiejętności organizacyjnych i popularyzujących aktualnie istotne problemy w zakresie zrównoważonego rozwoju i ich rozwiązania.

SKN Zrównoważonego Rozwoju realizuje swoje cele poprzez organizowanie konferencji, uczestnictwo w badaniach naukowych, współpracę z praktykami (np. firma Ekombud z Bochni, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego czy Remondison-Medison). Dodatkowo cele i założenia SKNZR są realizowane poprzez organizowanie wykładów, czynny udział w wystawach, sympozjach i  szkoleniach.

W ramach działalności w/w Koła Naukowego w ostatnich latach współorganizowano cykliczne konferencje skierowane do studentów i doktorantów zainteresowanych problematyką środowiskową, ze szczególnym uwzględnieniem roli różnorodności biologicznej w obszarach wiejskich, oraz znaczenia i perspektyw rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki odpadami. Zorganizowano konferencje z serii pt. ”Dekada Różnorodności Biologicznej” np. w 2017 r. (93 uczestników) oraz trzy konferencje powiązane tematycznie i stanowiące kontynuację pt. ”Perspektywy w Odnawialnych Źródłach Energii i Gospodarce Odpadami” w 2018 roku (115 uczestników konferencji), w 2019 roku (150 uczestników konferencji) i 2021 roku (110 uczestników) . Konferencje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony pracowników, studentów i doktorantów INROiKŚ, ale również osób zainteresowanych problematyką z innych jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W trakcie konferencji swoje badania prezentowali gościnnie pracownicy Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Politechniki Białostockiej. Była to także okazja do zaprezentowania osiągnięć praktyków (firma Ekombud z Bochni, On sp. z o.o. Rzeszów, PODR Boguchwała, Remondis-Medison Rzeszów), posiadających osiągnięcia w opisywanych dziedzinach.

Wybrane i najciekawsze badania studentów i doktorantów opublikowano w Polish Journal for Sustainable Developmant (czasopismo naukowe obecnie dostępne pod linkiem http://pol-j-sust-dev.ur.edu.pl) (22(1)2018; 22 (2) 2018 ;23 (2)2019 ;24(2) 2020); 25(1)2021; 25(2)2021.

Obecnie złożono kolejny projekt dotyczący zorganizowania konferencji w tematyce odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami w 2022 roku.

Ponadto studenci z koła uczestniczą i reprezentują UR na wielu płaszczyznach, głównie naukowej i promocyjnej. Studenci Koła Naukowego aktywnie uczestniczyli w Pikniku Nauki w Kolbuszowej (2018), Pikniku Nauki EKSPLORACJE (2018 i 2021) , Nocy Biologów UR (2018 i 2019), Pikniku Naukowym TEB Edukacja (2020), wielu wystawach - (Skrzydlatorium UR 2018r.; Dni Otwarte Kolegium Nauk Przyrodniczych UR 2019r.) oraz seminariach (Czysta produkcja i gospodarka obiegu zamkniętym, nowoczesne podejście, praktyki i narzędzia zorganizowanym przez TUV NORD Polska w Katowicach w 2018 r.; Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych organizowanym na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w 2019 r.). Czynne uczestniczyli również w konferencjach krajowych (XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Środowisko Polski oczami przyrodników” w 2019 r.) oraz sympozjum (Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych w 2018r.). Studenci reprezentujący Koło Naukowe promowali Uniwersytet Rzeszowski w Dniach Otwartych w Elektrociepłowni PGE w Rzeszowie (2019r.).

Koło Naukowe dla swoich członków stwarza również możliwość organizowania konferencji i czynnego uczestnictwa w konferencjach naukowych, podczas których mogą poszerzyć swoją wiedzę na temat zagadnień, z którymi stykają się podczas trwania toku studiów. Organizowanie konferencji naukowych pozwala członkom Koła Naukowego wziąć udział w sesji referatowej i porterowej, dodatkowo doskonalić swoje umiejętności organizacyjne.

Opiekunowie: prof. dr hab. Joanna Kostecka, dr hab. Mariola Garczyńska prof. UR, dr hab. Grzegorz Pączka prof. UR

Prezes: Marcin Fiedur

Kontakt:
SKN Zrównoważonego Rozwoju
e-mail: mgarczynska@ur.edu.pl, marcinfiedur98@gmail.com
tel: +48 662 037 839