SKN Technologii Żywności "Ferment"

baner ferment.jpg [1.68 MB]

 

Działalność koła:

Studenckie Koło Naukowe Technologów Żywności „FERMENT” zostało założone przez dr. Macieja Kluz wraz ze studentami 1. rocznika kierunku Technologii Żywności i Żywienie Człowieka w dniu 21 października 2008 roku. Decyzję o utworzeniu SKN podjął ówczesny Prorektor ds. Współpracy Zagranicznej i Badań Naukowych Prof. dr hab. Aleksander Bobko. SKN FERMENT zrzesza głównie studentów i doktorantów z kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, ale członkami są również osoby z całego Uniwersytetu. Działalność koła dotyczy głównie prowadzenia badań naukowych, które później prezentowane są podczas międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Studenci koła są laureatami wielu nagród za najlepsze badania, czy referat na międzynarodowych konferencjach. Zajmują prestiżowe 1. miejsca (3 razy) na najważniejszej w kraju konferencji kół naukowych: Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, które odbywa się w Olsztynie. Opiekun koła dr Maciej Kluz został wyróżniony w ministerialnym konkursie StRuNa jako Opiekun Naukowy Roku, a także otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za opiekę nad kołem naukowym. Ponadto jest laureatem uczelnianego konkursu dla najlepszego Opiekuna Roku podczas Gali Naukowca UR. Dr Kluz jest również członkiem jury ministerialnego konkursu StRuNA. Studenci koła uczestniczą intensywnie w wymianie międzynarodowej. Współorganizują Międzynarodowe Szkoły Letnie NAWA/CEEPUS, które odbywają się w Uniwersytecie Rzeszowskim. Ponadto studenci z koła uczestniczą w Pikniku Nauki, akcjach promocyjnych, Nocy Biologów, reprezentują UR na wielu płaszczyznach, głównie naukowej i promocyjnej. Studenci realizują granty naukowe dla studentów UR, do tej pory było to 8 grantów. Ponadto SKN FERMENT jest organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej „Human-Nurition-Environment”, która gromadzi ok. 200 uczestników z całej Europy i odbywa się w dwurocznym cyklu. Ponadto zaangażowani są we współpracę z Podkarpackim oddziałem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, m.in. od lat uczestnicząc w cyklu wykładów „Jakość żywności, świadome odżywianie”.

Należymy również do Studenckiego Ruchu Akademickiego i aktywnie uczestniczymy w kongresach Studenckiego Ruchu Naukowego IKONA.

Studenci wraz z Instytutem Winiarstwa w Vinnickach (Słowacja, Tokaj) organizują co roku Szkołę Winiarską w rejonie Tokaju Słowacji.

Studenci skupieni są w 4 sesjach tematycznych: Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności (opiekun dr Maciej Kluz), Chemii i Toksykologii Żywności (opiekunowie dr hab. inż., prof. UR Małgorzata Dżugan, dr inż. Monika Tomczyk), Mleczarstwa (opiekun dr hab. inż., prof. UR Agata Znamirowska), Analizy produktów pochodzenia roślinnego (opiekunowie: dr hab., prof. UR Ireneusz Kapusta, dr inż. Karolina Pycia).

Opiekun: dr Maciej Kluz

Przewodniczący: Miłosz Pastuszczak

Kontakt:
SKN Technologów Żywności „FERMENT”
e-mail: mkluz@ur.edu.pl, [email protected]
tel. 17 785 53 60

 

Galeria