SKN Rolników "Włościanin"

Działalność koła:

Ideą naukową Koła jest prowadzenie badań dotyczących szeroko pojętego rolnictwa i jego wpływu na środowisko przyrodnicze. W ramach swojej działalności Koło działa na kilku płaszczyznach: badań in-vitro roślin wykorzystywanych rolniczo, rolniczych doświadczeń laboratoryjnych, analityki związanej z sektorem rolniczym, doświadczeń polowych na uprawach doświadczalnych, poszerzania wiedzy na temat nowoczesnych metod uprawy i sprzętu wykorzystywanego w sektorze rolniczym. Od początku działalności Koła studenci SKN Rolników „Włościanin” reprezentują Uniwersytet Rzeszowski nie tylko na płaszczyźnie naukowej (uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i seminariach) ale również wykazują się dużą aktywnością promocyjną przez czynny udział w m.in Ogólnopolskich Dniach Owada, Ekogali - Targach Żywności Ekologicznej, Pikniku Nauki Eksploracje, Skrzydlatorium - Rzeszowskim Zlocie Owadów, Nocy Biologów, Dniach Pola.
 
Opiekunowie Koła:
dr Karol Skrobacz
dr Marzena Mazurek
 
Prezes: Jędrzej Pawluś
Kontakt:
kskrobacz@ur.edu.pl mmazurek@ur.edu.pl

 

 

Galeria