SKN Rolników "Włościanin"

 

Działalność koła:

Ideą naukową Koła jest prowadzenie badań dotyczących szeroko pojętych antropogenicznych zmian środowiska przyrodniczego. A ostatnie lata w obszarze zainteresowań naukowych członków Koła wykazują trend w kierunku przekształceń krajobrazów terenów niezurbanizowanych i zurbanizowanych oraz pożytecznej entomofauny. Od początku działalności Koła studenci SKN Rolników „Włościanin” reprezentują Uniwersytet Rzeszowski nie tylko na płaszczyźnie naukowej (uczestnictwo w licznych konferencjach i seminariach) ale również wykazują się dużą aktywnością promocyjną przez czynny udział w m.in Ogólnopolskich Dniach Owada na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, Ekogali - Targi Żywności Ekologicznej, Jesiennej Giełdzie Ogrodniczej w Boguchwale, Pikniku Nauki, Nocy Biologów, Targach Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Garden Expo. Działalność organizacyjna SKN Rolników „Włościanin” to także liczne konkursy i warsztaty edukacyjne dla studentów z całego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W ramach działalności Koła funkcjonują trzy sekcje:

  • architektury krajobrazu (opiekun: dr inż. arch. kraj. Marta Gargała-Polar)
  • ochrony środowiska (opiekun: dr inż. Tomasz Olbrycht)
  • doktorantów (opiekun: dr hab. inż. prof. UR Zbigniew Czerniakowski)

Opiekun: dr inż. arch. kraj. Marta Gargała-Polar

Prezes: Aleksandra Borek

Kontakt:
SKN "Włościanin"
e-mail: mgargala@ur.edu.pl, tkolbrycht@ur.edu.pl
Fb: https://www.facebook.com/sknwloscianin

 

Galeria