SKN Przyrodników

przyrodnicy.jpg [3.92 MB]

 

Działalność koła:

Koło Naukowe Przyrodników zostało założone w 2008 roku na ówczesnym Wydziale Biologiczno-Rolniczym w Rzeszowie. Pierwszym opiekunem naukowym Koła została dr Agata Ćwik. Z racji tematyki, Koło skupia głównie studentów takich kierunków jak: biologia, ochrona środowiska, architektura krajobrazu, technologia żywności i żywienia człowieka czy rolnictwo. Ze względu na swój interdyscyplinarny charakter obecnie Koło Naukowe Przyrodników ujęte jest w strukturze Kolegium Nauk Przyrodniczych a opiekunem Koła jest dr hab. inż. Bogdan Wiśniowski, prof. UR. W Kole zostały utworzone i funkcjonują trzy sekcje: laboratoryjna, środowiskowa oraz paleobiologiczna, każda posiadająca swojego odrębnego opiekuna wybranego spośród pracowników Instytutu Biologii i Biotechnologii. Ideą naukową Koła jest badanie środowiska przyrodniczego, rozwijanie własnej wiedzy i doświadczeń związanych z pracą biologa, odkrywanie pasji i zainteresowań wśród studentów, promowanie chęci poznawania przyrody i zdobywania wiedzy wśród najmłodszych.

Od początku działalności Koło brało udział w wielu naukowych inicjatywach takich jak: XXXVII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych pt. „Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania”, XIII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół naukowych we Wrocławiu, udział w projekcie „Programy ochrony torfowisk alkalicznych (7230) oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków”, prowadzenie badań biologicznych „Występowanie szczeżui wielkiej (Anodonta cygnea) i inwazyjnej szczeżui chińskiej (Sinanodonta woodiana) w stawach rybnych zlewni Wisłoka”, projekt badawczy pt. Pustułka i uszatka w krajobrazie wiejskim”, projekt badawczy pt. „Wykorzystanie przez ptaki koszy wiklinowych jako miejsc lęgowych”, letnie i zimowe obozy naukowe, prowadzenie warsztatów naukowych oraz udział w Dniach Otwartych Uniwersytety Rzeszowskiego. KNP UR organizowało również liczne wykłady otwarte o tematyce przyrodniczej, obozy paleontologiczne, wyjazdy terenowe, warsztaty fotograficzne oraz akcje charytatywne. Koło Naukowe często uczestniczyło także w wydarzeniach organizowanych przez Uniwersytet Rzeszowski na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Iwoniczu gdzie mieści się również Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej. Przykładem był XII Ogólnopolski Przegląd Działalności Studenckich Kół Naukowych. Koło Naukowe Przyrodników to  także wiele naukowych projektów na terenie Magurskiego, Gorczańskiego, Białowieskiego, Tatrzańskiego oraz Pienińskiego Parku Narodowego. KNP UR często współpracowało ze stowarzyszeniem Ekoskop w takich wydarzeniach jak XIII Gala Podkarpackich Liderów Ekologii w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie,  warsztatach ekologicznych i wielu innych działalnościach. Koło uczestniczy także w corocznych festiwalach i piknikach naukowych oraz Nocy Biologów.

W kole działają 3 sekcje:
Paleobiologiczna - opiekun sekcji dr hab. Iwona Kania-Kłosok, prof. UR - ikania@ur.edu.pl
Eksperymentalna - opiekunowie sekcji dr Sabina Bednarska i dr inż. Roman Maślanka - sbednarska@ur.edu.pl; rmaslanka@ur.edu.pl
Środowiskowa - opiekun sekcji dr Witkoria Jordan-Stasiło - wjordan@ur.edu.pl

Opiekun koła: dr hab. inż. Bogdan Wiśniowski, prof. UR

Prezes: lic. Michał Tuchowski

Kontakt:
SKN "Przyrodników"
ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów
budynek D1, pok. 10c
e-mail: bwisniowski@ur.edu.pl, [email protected]
tel. +48 696 617 313, +48 733 043 289


Galeria