SKN Nowoczesnych Technologii

Działalność koła:

Koło Naukowe Nowoczesnych Technologii działa w Kolegium Nauk Przyrodniczych i jest dostępne dla wszystkich Studentów KNP. Celem działalności koła jest wymiana doświadczeń oraz umiejętności niezależnie od kierunku studiów. Członkowie koła zajmują się organizacją naukowych spotkań studenckich "Studenci studentom", tworzeniem wystaw posterowych i konferencji. Koło stara się pomagać w realizacji pomysłów na badanie naukowe.

Opiekun: dr Dariusz Płoch

Przewodnicząca: Anna Juś

Kontakt:
SKN "Nowoczesnych Technologii"
e-mail: jusanna.im@gmail.com
tel. + 48 513 354 944