SKN Matematyków

matematycy.jpg [1.11 MB]

 

Działalność koła:

Studenckie Koło Naukowe Matematyków rozpoczęło działalność w 1999 roku na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Obecnie Koło zrzesza studentów Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Głównym celem działalności Koła jest pogłębianie wiedzy matematycznej we współpracy z pracownikami naukowymi UR. Ważnym aspektem działalności Koła jest również popularyzacja matematyki wśród studentów i młodzieży szkolnej oraz czynny udział w konferencjach naukowych.

Opiekun: dr hab. Mirosława Zima, prof. UR

Prezes: Paulina Pasierb (2 matematyka lic.)
Zastępca prezesa: Paulina Żola (3 matematyka lic.)
Sekretarz: Oliwia Jarosz (2 matematyka lic.)

 

 

Kontakt:
SKN Matematyków
e-mail: mzima@ur.edu.pl
tel. 17 851 86 43

 

Galeria


 

Ciekawostki: Dzień liczby π