SKN Krajobrazy

krajobrazy.jpg [598.89 KB]

 

Działalność koła:

Koło naukowe KRAJOBRAZY zostało założone w maju 2016 roku przy ówczesnym Zakładzie Architektury Krajobrazu (obecnie Pracownia Architektury Krajobrazu). Jest to grupa studentów, mająca wspólny program działania, cel i zadania zawarte w statucie, które są zgodne z programem nauczania jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego przy którym funkcjonują.

Celem Organizacji jest: rozwijanie aktywności badawczej i naukowej, praktyczne rozwijanie wiedzy dotyczącej architektury krajobrazu, pokazywanie różnych aspektów zawodu architekta krajobrazu, rozwijanie kreatywności projektowej członków koła.

Organizacja realizuje swoje cele poprzez: udział w projektach badawczych, udział w konferencjach, opracowywanie publikacji naukowych, udział w konkursach projektowych, organizowanie spotkań z osobami zajmującymi się architekturą krajobrazu zawodowo, wyjazdy studialne/obozy naukowe, realizacja projektów w małej skali.

Przykładowe działania członków koła w ostatnich dwóch latach:

  • Udział w Pikniku Naukowym Eksploracje
  • Udział w Targach Ogrodniczych Garden Expo
  • Współpraca z Rzeszowskim Inkubatorem Kultury (Punkt Adopcji Roślin, warsztaty dla dzieci)
  • udział w konferencjach studenckich – opracowania prezentacji
  • udział w badaniach terenowych - zbieranie danych do opracowań naukowych

Opiekun: dr inż. Anita Poradowska

Przewodniczący: Izabela Sidor

Kontakt:
SKN "Krajobrazy"
e-mail: [email protected]
tel. 796 230 242
Bud. D3 pok. 0.38. Galeria