SKN "Kabanosik"

 

Działalność koła:

Obszar działalności SKN "Kabanosik" dotyczy problematyki związanej z mięsem i przetworami mięsnymi. Członkowie w/w Koła Naukowego mają możliwość poszerzyć swoją wiedzę w zakresie nie tylko opracowywania technologii produkcji przetworów mięsnych, ale również sami dokonują produkcji wybranych przetworów mięsnych. Wytworzone przetwory mięsne poddawane są ocenie fizyko-chemicznej oraz organoleptycznej, mającej na celu poznanie wpływu różnych czynników na ich jakość.

W ramach działalności SKN „Kabanosik” organizowane są wyjazdy połączone z seminariami naukowymi, podczas których członkowie Koła Naukowego mają możliwość przedstawienia wyników dokonanych badań. Ponadto, zaprezentowane podczas seminarium wykłady oraz prelekcje pozwalają na ugruntowanie wiedzy przez studentów w danym obszarze zainteresowań.

Opiekun: dr inż. Renata Stanisławczyk

Przewodniczący: Gabriela Zając

Kontakt:
SKN "Kabanosik"
e-mail: rstanislawczyk@ur.edu.pl, [email protected]
tel. 17 785 5262

 

Galeria