SKN Inżynierii Materiałowej "Nanotechnik"

nanotechnik.jpg [858.36 KB]

 

Przewodniczący – Brajan Tabor

Zastępca przewodniczącego – Jakub Felczyński

Sekretarz – Szymon Skała

Opiekun Koła Naukowego – dr Renata Wojnarowska-Nowak

 

Dane kontaktowe:

Ul. Pigonia 1, budynek A0

35-959 Rzeszów

Tel. 178518676

e-mail: kn.nanotechnik@ur.edu.pl, rwojnarowska@ur.edu.pl, bt123019@stud.ur.edu.pl

 

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej „Nanotechnik” działające przy Centrum Dydaktyczno-Naukowym Mikroelektroniki i Nanotechnologii w Instytucie Inżynierii Materiałowej tworzą głównie studenci kierunku Inżynieria Materiałowa. Powstało ono w 2019 roku z inicjatywy studentów pragnących poszerzać swoją wiedzę oraz rozwijać zainteresowania naukowe z zakresu inżynierii materiałowej, a w szczególności nanotechnologii i nanomateriałów.

 

Do zadań Koła Naukowego należy:

- rozwijanie i kształtowanie działalności naukowej studentów

- prowadzenie prac naukowo-badawczych

- realizacja projektów badawczych

- poszerzanie wiedzy, umiejętności, zdolności organizacyjnych i interpersonalnych

- organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach naukowych, kursach i konferencjach.

W ramach swojej działalności studenci podejmują różnorakie aktywności. Należy do nich realizacja projektu pt. „Charakteryzacja cienkich warstw półprzewodnikowych z materiałów II-VI oraz III-V” umowa nr SKN/SP/496155/2021, w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” Ministerstwa Edukacji i Nauki. W trakcie realizacji projektu studenci poszerzali swoją wiedze i kwalifikacje poprzez prowadzenie badań naukowych, uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach naukowych i wizytach studyjnych w firmach i ośrodkach badawczo-naukowych. Studenci angażują się w działalność badawczą także poprzez realizację grantów Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego dla Kół Naukowych, a uzyskane wyniki prezentują na konferencjach naukowych. Rokrocznie Koło Naukowe „Nanotechnik” bierze udział w Pikniku Nauki „Eskploracje”, w ramach którego prowadzi pokazy naukowe i prezentuje zagadnienia dotyczące nanotechnologii i inżynierii materiałowej. Podobne pokazy są organizowane również dla uczniów różnych szkół, gdzie w ciekawy sposób pragną przekazać wiedzę z propagowanej przez siebie dziedziny.

 

Galeria