SKN Inżynierii Materiałowej "Nanotechnik"

nanotechnik.jpg [858.36 KB]

 

Działalność koła:

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej „Nanotechnik” działające przy Centrum Dydaktyczno-Naukowym Mikroelektroniki i Nanotechnologii w Instytucie Inżynierii Materiałowej tworzą głównie studenci kierunku Inżynieria Materiałowa. Powstało ono w 2019 roku z inicjatywy studentów pragnących poszerzać swoją wiedzę oraz rozwijać zainteresowania naukowe z zakresu inżynierii materiałowej, a w szczególności nanotechnologii i nanomateriałów.

Do zadań Koła Naukowego należy:
- rozwijanie i kształtowanie działalności naukowej studentów
- prowadzenie prac naukowo-badawczych
- realizacja projektów badawczych
- poszerzanie wiedzy, umiejętności, zdolności organizacyjnych i interpersonalnych
- organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach naukowych, kursach i konferencjach.

W ramach swojej działalności studenci podejmują różnorakie aktywności. Należy do nich między innymi realizacja projektu pt. „Charakteryzacja cienkich warstw półprzewodnikowych z materiałów II-VI oraz III-V” umowa nr SKN/SP/496155/2021, w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” Ministerstwa Edukacji i Nauki. W ramach projektu studenci prowadzą badania naukowe, uczestniczą w konferencjach naukowych i wizytach studyjnych w firmach i ośrodkach badawczo-naukowych, biorą udział w szkoleniach. Innym realizowanym przez członków Koła projektem jest grant Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego dla Kół Naukowych pt. „Optymalizacja procesu fotolitografii„. Rokrocznie Koło Naukowe „nanotechnik” bierze również udział w Pikniku Nauki „Eskploracje” w ramach którego prowadzi pokazy naukowe. Podobne pokazy są organizowane również dla studentów różnych szkół, zarówno podstawowych jak i średnich.

Opiekun: dr Renata Wojnarowska-Nowak

Przewodniczący: Wojciech Jasłowski

Zastępca przewodniczącego: Anna Juś

Kontakt:
SKN Inżynierii Materiałowej "Nanotechnik"
ul. Pigonia 1, budynek A0
35-959 Rzeszów
e-mail: [email protected]
tel. 17 851 86 76

Galeria