SKN Informatyków

informatyków.jpg [1.95 MB]

 

Działalność koła:

Koło Naukowe Informatyków działa pod opieką pełnomocnika rektora ds. cyberbezpieczeństwa, dr inż. Marcina Ochaba. KNI zajmuje się pogłębianiem wiedzy na temat szeroko pojętego zagadnienia informatyki. W skład KNI na rok akademicki 2023/2024 wchodzą takie sekcje jak:

- Sekcja programistyczna
Prowadzący: Tomasz Kowalski

- Sekcja GameDev
Prowadzący: Piotr Prezydent

Każda z ww. sekcji działa niezależnie i porusza inne aspekty informatyki. Sekcja programistyczna, niezmiennie od kilku lat pogłębia wiedzę w zakresie projektowania oraz tworzenia stron internetowych w najnowszych technologiach, a także omawia zagadnienia związane z programowaniem obiektowym w języku Java oraz Kotlin.
Sekcja GameDev skupia się na tworzeniu gier komputerowych w technologiach 2D oraz 3D.

Opiekun: dr inż. Marcin Ochab

Prezes: Tomasz Nowak

Wiceprezes: Adrian Klamut

Kontakt:
SKN Informatyków
e-mail: maochab@ur.edu.pl, tn131478@stud.ur.edu.pl, ak117805@stud.ur.edu.pl
tel. 17 851 85 94