SKN Informatyki i Techniki "Trojan"

trojan.jpg [1.65 MB]

 

Działalność koła

Studenckie Koło Naukowe Informatyki „Trojan” funkcjonuje od roku 2004 i prowadzi czynną działalność w zakresie rozwoju i promocji nowych dziedzin nauki wśród społeczności studenckiej. Studenci informatyki aktywnie w nim działający, przez szereg lat wykazują się entuzjazmem i chęcią podejmowania różnych wyzwań naukowych, edukacyjnych i organizacyjnych. Wśród uczestników koła są pasjonaci informatyki, techniki jak i dydaktyki. W ramach działalności Koła naukowego zrealizowano wiele projektów dydaktyczno - naukowych, a wśród nich m.in.: organizacja seminariów tematycznych, uczestnictwo w konferencjach naukowych, prowadzenie zajęć fakultatywnych dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, chcących rozwijać swoje umiejętności informatyczne, uczestnictwo w akcjach charytatywnych, piknikach naukowych oraz konkursach i olimpiadach twórczości technicznej. Ponadto zrealizowano różne praktyczne zadania informatyczne m.in. sieciowa konfiguracja pracowni informatycznej, wydziałowy punkt dostępowy do Internetu, tematyczne witryny internetowe.

Prezes: Aleksandra Piaskowa

V-ce Prezes: Mateusz Trawiński

Opiekun: dr inż. Bogusław Twaróg

Kontakt:
SKN Informatyki i Techniki „Trojan”
e-mail: btwarog@ur.edu.pl
tel. 17 851 87 55

 

Galeria

Studenci Koła Naukowego Informatyki i Techniki TROJAN

Prace badawcze nad przygotowywanym artykułem naukowym nt. niezawodności systemów biometrycznych.

 

 

Studenci Koła TROJAN podczas Dni Otwartych Uniwersytetu Rzeszowskiego