SKN Biotechnologii "BIO-TECH"

biotech.jpg [847.10 KB]

 

Działalność koła:

Początki Studenckiego Koła Naukowego „Bio-Tech” sięgają 2005 roku, kiedy to Instytut Biologii i Biotechnologii istniał pod nazwą Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii. Członkowie Koła od samego początku zaangażowani byli w wiele aktywności, do których zaliczyć można uczestnictwo i organizacje konferencji studenckich takich jak „Biotechnologia w nanowymiarze” oraz „Rak chodzi wspak a my ciągle do przodu - o nowotworach słów kilka”. W tym roku natomiast studenci tworzący SKN „Bio-Tech” mieli możliwość uczestniczenia w VIII międzynarodowej Konferencji „Human-Nutrition-Environment”, na której wzięli udział w sesji posterowej prezentując wyniki swojej pracy. Już pewnego rodzaju tradycją stał się udział Naszych studentów w Pikniku Nauki „Eksploracje” oraz „Nocy Biologów”. Podczas tych wydarzeń Członkowie koła prezentują doświadczenia oraz przekazują wiedzę w zakresie prezentowanej dziedziny. Każdego roku studenci SKN „Bio-Tech” mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie własnych badań naukowych, czego efektem jest realizacja projektów naukowych.

Opiekun: dr Daniel Broda

Prezes: Łukasz Niżnik

Kontakt:
SKN Biotechnologii "BIO-TECH"

e-mail: dbroda@ur.edu.pl, lukasz.niznik@interia.eu 
tel.+ 48
690 890 664  

 

Galeria