SKN AnimalEquus

baner animal.jpg [1.80 MB]

 

Działalność koła:

SKN AnimalEquus istnieje od 2011 roku. Zajmuje się szeroką problematyką związaną ze zwierzętami, dobrostanem ale również innymi zagadnieniami mieszczącymi się w naukach przyrodniczych. Dzięki zaangażowaniu studentów, organizowane są szkolenia i warsztaty, obozy naukowe, a wyniki  wielu badań studenci prezentowali na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz publikowali w czasopismach popularno-naukowych naukowych. W 2018 roku zorganizowali dwutygodniowe warsztaty wraz ze studentami ze Stanów Zjednoczonych, z Uniwersytetu Kalifornijskiego (UC Davis). Wzięło w nich udział łącznie 30 studentów. Wydarzenie ma mieć formułę cykliczną, obecna sytuacja pandemiczna uniemożliwiła ich przeprowadzanie w 2020 roku. Planowane są do realizacji w 2023 roku.

Opiekun: dr hab. inż. Jadwiga Topczewska, prof. UR

Przewodniczący: Szymon Prejsnar

Kontakt:
SKN AnimalEquus
e-mail:
jtopczewska@ur.edu.pl, [email protected]
tel. 17 785 53 50

 

Galeria