Interdyscyplinarne SKN "Ekoinnowacje"

ekoinnowacje.jpg [1.91 MB]

 

Działalność koła:

Członkami Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Ekoinnowacje są obecnie studenci dwóch Kolegiów Uniwersytetu Rzeszowskiego: Nauk Przyrodniczych oraz Nauk Społecznych. Od chwili powstania w 2015 roku członkowie Koła, w sposób aktywny i odpowiedzialny włączyli się w realizację przyjętych celów statutowych koncentrujących się na interdyscyplinarnej pracy badawczej opracowując m.in. raporty z prac badawczych, pt. „Określenie potrzeb mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Odnawialnych Źródeł Energii branży pod kątem ich rozwoju, internacjonalizacji, finansowania w perspektywie 2014-20 oraz rozwoju współpracy międzynarodowej na rzecz zwiększania ich potencjału adaptacyjnego i konkurencyjnego”, „Charakterystyka branży OZE w opinii gospodarstw domowych w województwie podkarpackim” oraz „Charakterystyka branży OZE w opinii przedsiębiorców Podkarpacia”. W ostatnim okresie studenci Koła zaangażowani są w projekt makiety nowoczesnego Inteligentnego EkoOsiedla, który także i w tym roku będzie rozwijany.

Opiekun: dr Mirosław Łabuz

Prezes: Dominika Rojek

Kontakt:
Interdyscyplinarne SKN "Ekoinnowacje"
e-mail: mlabuz@ur.edu.pl
tel. 17 851 87 51

 

Galeria: