Kierownik i zespół programowy

Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów Technologia żywności i żywienie człowieka na kadencję 2020-2024:

 

e-mail: technologiazywnosci@ur.edu.pl

 

  • dr inż. Joanna KASZUBA  – kierownik kierunku
  • dr hab. inż. Małgorzata  DŻUGAN, prof. UR
  • dr hab. inż. Mariusz RUDY, prof. UR
  • dr hab. inż. Grzegorz ZAGUŁA, prof. UR
  • dr inż. Karolina PYCIA
  • dr inż. Katarzyna SZAJNAR
  • Magdalena KOWALCZUK - studentka