Studia I stopnia/ stacjonarne

Rok I (Rok akademicki 2020/2021)

ROK II (Rok akademicki 2021/2022)

ROK III (Rok akademicki 2022/2023)

ROK IV (Rok akademicki 2023/2024)

SPECJALNOŚCI:

Aparatura diagnostyczna w medycynie

Metody obrazowania w medycynie

Optyka okularowa