Rozkłady zajęć

    Rozkład zajęć
Data aktualizacji
studia stacjonarne I stopnia I rok 15.03.2024 r.
II rok 15.05.2024 r.
III rok 16.04.2024 r.
   

Organizacja roku akademickiego 2023/2024