Rozkłady zajęć

    Rozkład zajęć
semestr zimowy
Data aktualizacji
studia stacjonarne I stopnia I rok 7.11.2022
II rok 19.10.2022
III rok 25.11.2022
IV rok 20.10.2022

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Tygodnie zajęć w roku akademickim 2022 na 2023 w semestrze zimowym