Opiekunowie roczników

Rok akademicki 2022/2023

    Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia I rok  dr Anna Cisek
II rok dr Krzysztof Kucab
III rok  dr Grzegorz Górski
IV rok dr Piotr Potera