Rozkłady zajęć

 

  Rozkład zajęć semestr zimowy
Data aktualizacji
studia stacjonarne I stopnia I rok 25.10.2022
II rok 17.10.2022
III rok 10.10.2022
IV rok 18.10.2022
II stopnia I rok 20.10.2022
II rok  
studia niestacjonarne I stopnia

IV rok

2.11.2022

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Tygodnie zajęć w roku akademickim 2022 na 2023 w semestrze zimowym