Opiekunowie roczników

Rok akademicki 2022/2023

    Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia I rok dr Marta Jańczak-Pieniążek
II rok dr Małgorzata Szostek
III rok dr inż. Dagmara Migut
IV rok  
II stopnia I rok dr hab. inż. Renata Tobiasz-Salach, prof UR
II rok dr inż. Jadwiga Lechowska
studia niestacjonarne I stopnia I rok dr Marta Jańczak – Pieniążek