Kierownik i zespół programowy

Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów Rolnictwo na kadencję 2020-2024:

 

  • dr inż. Dagmara MIGUT – kierownik kierunku
  • dr hab. inż. Jan BUCZEK, prof. UR
  • dr hab. inż. Ewa SZPUNAR – KROK, prof. UR
  • dr inż. Natalia MATŁOK
  • dr inż. Jadwiga LECHOWSKA
  • Sławomir BOCHNAK - student