Opiekunowie roczników

Rok akademicki 2022/2023

    Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia I rok dr Agnieszka Podolak
II rok dr hab. inż. Łukasz Jurczyk, prof. UR
III rok dr inż. Anita Zapałowska
IV rok dr Anna Mazur-Pączka
II stopnia I rok dr Mariola Garczyńska
II rok  
studia niestacjonarne I stopnia II rok dr hab. inż. Łukasz Jurczyk, prof. UR
III rok dr inż. Anita Zapałowska
IV rok dr Anna Mazur-Pączka