Opiekunowie roczników

Rok akademicki 2022/2023

    Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia I rok dr inż. Karol Skrobacz
II rok dr Agnieszka Podolak
III rok dr Bogdan Saletnik
IV rok  
II stopnia I rok dr inż. Anita Zapałowska
II rok dr Anna Mazur-Pączka
studia niestacjonarne I stopnia I rok dr inż. Karol Skrobacz
III rok dr Bogdan Saletnik
IV rok