Kierownik i zespół programowy

Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami na kadencję 2020-2024:

 

  • dr hab. inż. Justyna  KOC – JURCZYK, prof. UR – kierownik kierunku
  • dr hab. inż. Wacław JARECKI, prof. UR
  • dr inż. Marcin BAJCAR
  • dr inż. Karol SKROBACZ
  • dr Grzegorz WISZ – głos doradczy
  • Beata Wasąg - student