Studia I stopnia/ stacjonarne

Rok I (Rok akademicki 2020/2021)

ROK II (Rok akademicki 2021/2022)

ROK III i IV (Rok akademicki 2022/2023, 2023/2024)

SPECJALNOŚCI:

Ochrona i kształtowanie terenów rolniczych

Ochrona zasobów przyrodniczych

PRZEDMIOTY DO WYBORU