Opiekunowie roczników

Rok akademicki 2023/2024

    Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia I rok dr inż. Jerzy Michalczuk
II rok dr Natalia Kochman-Kędziora
III rok dr Bernadetta Ortyl
IV rok  
II stopnia I rok dr Tomasz Wójcik
II rok dr inż. Iwona Makuch-Pietraś
studia niestacjonarne II stopnia I rok dr Tomasz Wójcik