Kierownik i zespół programowy

Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów Ochrona środowiska na kadencję 2020-2024:

 

  • prof. dr hab. Krzysztof KUKUŁA – kierownik kierunku
  • dr hab. Aneta BYLAK, prof. UR
  • dr hab. Jan BUCZEK, prof. UR
  • dr Agata ĆWIK
  • dr Natalia KOCHMAN-KĘDZIORA
  • dr Bernadetta ORTYL
  • Natalia TOKARZ - MIŚKIEWICZ - studentka