Studia I stopnia/ stacjonarne

Rok I (Rok akademicki 2022/2023)

Rok II (Rok akademicki 2023/2024)

Rok III (Rok akademicki 2024/2025)

Specjalność: Projektowanie systemów mechatronicznych

Specjalność: Systemy wbudowane

Rok IV (Rok akademicki 2025/2026)

Specjalność: Projektowanie systemów mechatronicznych

Specjalność: Systemy wbudowane