Rozkłady zajęć

    Rozkład zajęć
semestr zimowy
Data aktualizacji
studia stacjonarne I stopnia I rok

11.10.2022

II rok

30.09.2022

III rok 30.09.2022
IV rok 3.10.2022
II stopnia I rok 19.12.2022
II rok  
studia niestacjonarne I stopnia I rok 4.11.2022
II rok 4.11.2022

III rok

2.12.2022

 

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Tygodnie zajęć w roku akademickim 2022 na 2023 w semestrze zimowym