Opiekunowie roczników

Rok akademicki 2022/2023

    Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia I rok dr inż. Kazimiera Dudek
II rok dr Mariusz Bester
III rok dr inż. Wojciech Żyłka
IV rok mgr Mateusz Drabczyk
II stopnia I rok dr hab. Rafał Reizer, prof. UR
II rok  
studia niestacjonarne I stopnia I rok dr hab. inż. Krzysztof Szemela, prof.UR
II rok dr inż. Bogumił Hołota
III rok dr hab. Aleksander Marszałek, prof. UR