Kierownik i zespół programowy

Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów Mechatronika na kadencję 2020-2024:

 

  • prof. dr hab. inż. Lucyna LENIOWSKA, prof. UR – kierownik kierunku
  • dr hab. Ireneusz STEFANIUK, prof. UR
  • dr hab. inż. Rafał REIZER, prof. UR
  • dr inż. Marcin GROCHOWINA
  • dr inż. Jacek BARTMAN
  • Michał MICAŁ - student