Rozkłady zajęć

    Rozkład zajęć
semestr zimowy
Data aktualizacji
studia stacjonarne I stopnia

I rok

19.10.2022

II rok

25.11.2022

III rok

25.11.2022

II stopnia I rok 25.11.2022

II rok

19.10.2022