Kierownik i zespół programowy

Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów Logistyka w sektorze rolno-spożywczym na kadencję 2020-2024:

 

  • dr hab. inż. Jadwiga TOPCZEWSKA, prof. UR – kierownik kierunku
  • dr hab. inż. Edmund HAJDUK, prof. UR
  • dr inż. Marian GIL
  • dr Dorota GRABEK-LEJKO
  • dr inż. Małgorzata ORMIAN
  • dr Agnieszka PODOLAK
  • dr Anita ZAPAŁOWSKA
  • Jakub LEŚNIAK - student