Studia I stopnia/stacjonarne

Rok I (Rok akademicki 2023/2024)

Rok II (Rok akademicki 2024/2025)

Rok III (Rok akademicki 2025/2026)

Specjalność: Nanotechnologie i materiały nanokompozytowe

Specjalność: Nieinwazyjne metody badania materiałów

Specjalność: Technologie materiałów lotniczych