Studia II stopnia/stacjonarne

Rok I (Rok akademicki 2021/2022)

Rok II (Rok akademicki 2022/2023)

Specjalność: Materiały nanokompozytowe i funkcjonalne

Specjalność: Nanoelektronika

Specjalność: Nanomateriały w medycynie i biotechnologii

Specjalność: Technologie materiałowe w przemyśle lotniczym