Studia I stopnia/stacjonarne

Rok I (Rok akademicki 2021/2022)

Rok II (Rok akademicki 2022/2023)

Rok III (Rok akademicki 2023/2024)

Specjalność: Materiały nanoelektroniki

Specjalność: Nanotechnologie i materiały nanokompozytowe

Specjalność: Nieinwazyjne metody badania materiałów

Specjalność: Technologie materiałów lotniczych

Rok IV (Rok akademicki 2024/2025)