Studia II stopnia/stacjonarne

Rok I (Rok akademicki 2020/2021)

Rok II (Rok akademicki 2021/2022)

Specjalność: Materiały nanokompozytowe i funkcjonalne

Specjalność: Nanoelektronika

Specjalność: Nanomateriały w medycynie i biotechnologii

Specjalność: Technologie materiałowe w przemyśle lotniczym