Dla studenta

Koordynator praktyk:
mgr Paweł Śliż 
e-mail: psliz@ur.edu.pl
pok. 314 i pok. 16 B3 bud. A0/B3
ul.
Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

 


Dokumentacja dotycząca programowej praktyki zawodowej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktyka programowa 2020/2021

Dokumentacja:

Wzory dokumentów:

Zwolnienia:

 


Praktyka programowa 2019/2020

Dokumentacja:

  • Wytyczne praktyki programowej na kierunku: Inżynieria materiałowa
  • Sylabus
  • Program praktyki zawodowej
  • Regulamin organizowania i odbywania programowych praktyk zawodowych
  • Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 60-2019
  • Zarządzenie w sprawie programowych praktyk zawodowych

Wzory dokumentów:

  • Opinia
  • Dziennik praktyk