Kierownik i zespół programowy

Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów Inżynieria materiałowa na kadencję 2020-2024:

 

  • dr Dariusz PŁOCH – kierownik kierunku
  • dr hab. Andrzej DZIEDZIC, prof. UR
  • dr hab. Małgorzata POCIASK-BIAŁY, prof. UR
  • dr Michał MARCHEWKA
  • mgr inż. Ewa BOBKO
  • Anna JUŚ – studentka